OLK-27 The Song about Yoda - Ukrainian Jediism (170x250cm)

Regular price €5.360,00

В килимі "Пісня про Йоду" з серії "Украінський Джедаїзм" переосмислено образ, втілений у соцреалістичній роботі 1970 р. "Пісня про Леніна". Процитований таким чином килим був витканий за картоном українських художників Степана Кириченка та Надії Клейн, і нині перебуває у фондах Полтавського краєзнавчого музею. "Пісня про Леніна" мала на меті поєднати форму народного декоративно-прикладного мистецтва з ідеологічним наповненням соцреалізму. Художниця Оксана Левченя надбудовує цей образ, не змінюючи архітектуру мистецького задуму - ідеолог, "Учитель" радянської доби замінюється на Учителя Йоду. Сучасний образ є не менш фантастичним, і має не менший вплив на сучасну культуру, ніж попередній для своєї епохи.

Безворсовий тканий килим "Йода" має розміри 170х250 см, матеріал - шерсть на конопляній основі.

---

Kylym "The Song about Yoda" from "Ukrainian Jediism" series reincarnates the image embodied in the socrealistic piece of art of 1970, "The Song about Lenin". The cited work from Poltava Local History Museum had been woven on the basis of Stepan Kyrychenko's and Nadiia Klein's drawing. "The Song about Lenin" had been to combine the form of ethnic arts and crafts with socrealistic ideological content. Oksana Levchenia, the author of "The Song about Yoda" kylym, makes a superstructure without changing the architecture of artistic idea - the Ideologist, "Master" of Soviet Era is replaced with Master Yoda. The modern image is no less mythical and no less influential on contemporary culture than the previous one regarding its own times.
Napless woven kylym "Yoda" is 150x250 cm, made of wool on the hemp base.